- Danh mục: THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG,Thông tin hoạt động - Số lượng xem: 1008 - Ngày đăng : 12/11/2015

 

 

 

 

 

Ngày 03 tháng 11 năm 2015 vừa qua, tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (DCSELAB) đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống khuôn ép phun nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật với kênh dẫn nóng có điều khiển”, mã số: KC.03.22/11-15 do PGS. TS Đặng Văn Nghìn làm Chủ nhiệm.

 

PGS. TS Lê Hoài Quốc phát biểu tại hội nghị.

 

PGS. TS Lê Hoài Quốc phát biểu tại hội nghị.

 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp nhựa ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Nó chiếm tỷ trọng lớn trong việc phát triển công nghiệp và là một trong những ngành có tốc độ phát triển mạnh nhất hiện nay, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở trình độ phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu của thực tiễn cuộc sống về các sản phẩm từ nhựa, DCSELAB đã tiến hành nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo hệ thống khuôn ép phun nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật với kênh dẫn nóng có điều khiển.

 

PGS. TS Đặng Văn Nghìn báo cáo đề tài tại hội nghị.

 

PGS. TS Đặng Văn Nghìn báo cáo đề tài tại hội nghị.

 

Đề tài do PGS. TS Đặng Văn Nghìn làm chủ nhiệm đã tiếp cận những vấn đề khoa học kỹ thuật cơ bản và xu thế phát triển mới của ngành khuôn mẫu nhựa và tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm 2 bộ khuôn ép phun nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật với với kênh dẫn nóng có điều khiển. Trên cơ sở kết quả của đề tài có thể tiếp tục phát triển hoàn thiện sản phẩm nhằm phục vụ cho nhu cầu trong nước.

 

Tại buổi báo cáo, PGS. TS Nguyễn Ngọc Lâm, chủ tịch Hội đồng nhận xét đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn, đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra và đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo thuyết minh đã đăng ký. Sản phẩm của đề tài có thể phục vụ cho nhiều lĩnh vực công nghiệp như ôtô, giao thông, điện tử viễn thông, hàng gia dụng… góp phần tích cực trong việc phát triển sản phẩm công nghệ mới và công nghệ cao của Đảng và chính phủ. 

 

Sản phẩm thử nghiệm từ hệ thống.

 

Sản phẩm thử nghiệm từ hệ thống.1

 

Sản phẩm thử nghiệm từ hệ thống.

Cao Mỹ Hà

 

Tin tức - thông báo