The 2020 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED ENGINEERING (ISAE2020)

Download File HERE.

Tin Liên Quan

Hệ thống kiểm soát ra vào tự động

Hệ thống kiểm soát ra vào tự động Giám sát tại văn phòng toàn nhà Hệ thống quản lý ra vào thông minh có khả năng nhận diện khuôn mặt, thân nhiệt, cảnh báo, chấm công,... Tổng quan giải pháp Hệ thống giám sát tích hợp camera AI có khả năng đăng ký, nhận diện khuôn mặt, quản lý an ...

ICIUS 2021: The 16th International Conference on Intelligent Unmanned Systems

ICIUS 2021: The 16th International Conference on Intelligent Unmanned Systems Ho Chi Minh City University of Technology Ho Chi Minh City, Vietnam Conference website http://dae.dte.hcmut.edu.vn/icius2021/ Submission link https://easychair.org/conferences/?conf  Abstract registration deadline April 1, 2021 Submission deadline May 1, 2021  August 25-27, 2021     Topics:unmanned systems robotics and biomimetics control and computation space robots On behalf of the ICIUS 2021 Organizing Committee, this ...

VNHN - MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trong thời gian diễn ra dịch Covid - 19, các trường đại học đã nhanh nhạy ứng dụng khoa học và công nghệ để thiết kế, chế tạo và sản xuất nhiều sản phẩm nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong đó, Đại học Bách Khoa ĐHQG TPHCM và Đại học Tôn Đức Thắng là hai trường tiêu ...