Định hướng nghiên cứu

 

 

–   Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính và trọng tâm của PTN, chính vì thế từ khi  được thành lập đến nay, PTN đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu theo định hướng đã đề ra, chủ yếu tập trung vào các mảng chính sau:

–   Công nghệ thiết kế và chế tạo với sự trợ giúp của máy tính trong công nghiệp và dân dụng.

–   Công nghệ đo, điều khiển tự động cho các hệ thống sản xuất công nghiệp và dân dụng.

–   Công nghệ chế tạo một số sản phẩm cơ điện tử trong công nghiệp và dân dụng như  robot công nghiệp & dịch vụ và thiết bị chuyên dụng, cơ điện tử y-sinh, hệ vi cơ-điện tử (MEMS).

 

 

 

nckh

 

 

 

 

+ Đề tài – dự án
+ Công bố khoa học
+ Lý lịch khoa học
+ Biểu mẫu NCKH