- Danh mục: THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG,Thông tin hoạt động - Số lượng xem: 1220 - Ngày đăng : 25/09/2015

 

 

 

 

 

Ngày 30 tháng 06 năm 2015, tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (DCSELAB) đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tạo mẫu nhanh theo phương pháp FDM”, do PGS.TS. Thái Thị Thu Hà làm chủ nhiệm.

 

Đề tài là công trình nghiên cứu đột phá trong việc thiết kế chế tạo máy TMN FDM dạng công nghiệp ở Việt Nam. FDM là công nghệ bồi đắp vật liệu nhựa để tạo nên mẫu (vật liệu sẽ được đùn qua đầu đùn gia nhiệt, sau đó đông cứng tạo nên mẫu). Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề cho việc làm chủ loại công nghệ cao đầy tiềm năng này từ việc thiết kế, chế tạo kết cấu cơ khí, thiết kế chế tạo bộ điều khiển, xây dựng phần mềm điều khiển cắt lớp và tích hợp thành một hệ thống tạo mẫu nhanh hoàn chỉnh.

 

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Thái Thị Thu Hà đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Các thành viên hội đồng đã đưa ra các nhận xét góp ý xác thực cho đề tài. FDM là ứng dụng quan trọng nhất của công nghệ tạo mẫu nhanh trong việc phát triển sản phẩm mới, quá trình này cho ta kiểm tra được các tính năng của mẫu.

 

1

Sản phẩm máy Vina FDM của DCSELAB

 

Trên thế giới có đã có nhiều nghiên cứu công bố sáng chế về thiết bị FDM cũng như các nghiên cứu áp dụng tạo khuôn nhanh để tạo ra mẫu mà còn để tạo khuôn nhanh tạo sản phẩm nhanh. Trên cơ sở trình độ phát triển khoa học công nghệ trên thế giới, nhu cầu của thực tiễn sản xuất ở Việt Nam việc làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo và điều khiển thiết bị công nghệ TMN theo phương pháp FDM là rất cần thiết. DCSELAB hiện là đơn vị tiên phong trong việc làm chủ công nghệ này.

 

2

 

Tạo mẫu trên máy Vina FDM 2015

 

Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Ngọc Lâm đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, cho rằng đây là một đề tài có qui mô, mang tính thiết thực. Kết quả của đề tài có thể sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển sản phẩm công nghệ mới và công nghệ cao của Đảng và chính phủ. Sản phẩm của đề tài có thể phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, an ninh quốc phòng.v.v…

 

Cao Mỹ Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Tin tức - thông báo