- Danh mục: Thông tin hoạt động - Số lượng xem: 826 - Ngày đăng : 16/03/2016

         Hội thảo “Xây dựng phần mềm Envim DienBan quản lý  môi trường huyện Điện Bàn – Quảng Nam”

 

Ngày 21/03/2016, Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống, Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM phối hợp  với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Bàn-Quảng Nam tổ chức Hội thảo về Ứng dụng CNTT trong quản lý môi trường “Xây dựng phần mềm Envim DienBan quản lý  môi trường huyện Điện Bàn – Quảng Nam”,

 

Với quan điểm coi công nghệ thông tin (CNTT) là chìa khoá để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, đồng thời sẽ ứng dụng CNTT gắn chặt với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định 179/2004/QĐ-TTg. Hiện nay, công tác quản lý môi trường huyện Điện Bàn chủ yếu dựa vào phương thức cũ, chưa có phần mềm chuyên nghiệp tốc độ xử lý số liệu chậm, công tác thu thập, lưu trữ, sử dụng số liệu chưa tự động, chưa có hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, ứng dụng GIS trong quản lý môi trường.

 

Để giải quyết những bất cập trên trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của nhóm nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (PTN), Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong đó có công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác quản lý môi trường. 

 

Tại hội thảo PGS.TSKH Bùi Tá Long và nhóm nghiên cứu của PTN sẽ giới thiệu, trình bày kết quả, chia sẻ ý kiến phục vụ xây dựng phần mềm quản lý môi trường huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Đây sẽ là cơ hội cho các đại biểu, các nhà quản lý cấp Huyện, Tỉnh chia sẻ những hiểu biết, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác quản lý môi trường tại cơ quan mình và được cập nhật những phần mềm mới nhất trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường hướng tới các địa phương Tỉnh.

 

Tin tức - thông báo