- Danh mục: Thông tin hoạt động - Số lượng xem: 669 - Ngày đăng : 02/08/2016

Ngày 28/07/2016, Phòng thí nghiệm trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống, Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG HCM (DCSELAB) phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phần mềm Envim 2016 – lưu trữ hồ sơ, chia sẻ thông tin, xây dựng báo cáo và tích hợp các mô hình môi trường”.

 

Với quan điểm coi công nghệ thông tin (CNTT) là chìa khoá để nâng cao hiệu quả  quản lý môi trường, đồng thời sẽ ứng dụng CNTT gắn chặt với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển CNTT tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định 179/2004/QĐ-TTg. DCSELAB là đơn vị trong nhiều năm qua được giao chủ trì các đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ về xây dựng CSDL, phần mềm  môi trường, cũng như quy trình thu thập, cập nhật, chia sẻ thông tin môi trường nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định trên.

 

Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường nắm rõ hơn về tính năng, mức độ hiệu quả và khả năng ứng dụng tại địa phương, DCSELAB phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Phần mềm Envim 2016 – lưu trữ hồ sơ, chia sẻ thông tin, xây dựng báo cáo và tích hợp các mô hình môi trường”.

 

Tại hội thảo PGS.TSKH Bùi Tá Long và nhóm nghiên cứu của DCSELAB đã giới thiệu, trình bày kết quả, chia sẻ ý kiến phục vụ xây dựng phần mềm Envim 2016 tại Chi cục Bảo vệ Môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Đà Nẵng. Đây là cơ hội cho các đại biểu, các nhà quản lý cấp Huyện, Tỉnh chia sẻ những hiểu biết, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ, chia sẻ thông tin, xây dựng báo cáo và tích hợp các mô hình môi trường tại cơ quan mình và được cập nhật những phần mềm mới nhất trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường hướng tới các địa phương, Tỉnh khác.

 

 

 

 

Hinh anh tai hoi thao  

PGS.TSKH Bùi Tá Long và nhóm nghiên cứu của DCSELAB

tại hội thảo

Tin tức - thông báo