(Tiếng Việt) Hội thảo Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Tin Liên Quan

(Tiếng Việt) VNHN - MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ CHỐNG DỊCH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

National Key Lab for Digital Control & System Engineering signed joint training agreement with the Training Center, Saigon High -Tech Park

National Key Lab for Digital Control & System Engineering signed joint training agreement with the Training Center, Saigon High -Tech Park In the morning of 12 June 2020, the delegation from Training Center of Saigon High-Tech Park (SHTP) lead by the SHTP President, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Anh Thi paid a visit to Ho Chi Minh City University of Technology ...

(Tiếng Việt) DCSELAB chế tạo máy diệt khuẩn tay tự động - an toàn cho người sử dụng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.