(Tiếng Việt) Hội thảo Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Tin Liên Quan

Đối tác chiến lược - quan hệ đối ngoại thời toàn cầu hóa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Triển lãm Giới thiệu sản phẩm sáng tạo và kết nối doanh nghiệp Đại học Quốc gia lần 1

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Đón tiếp Đoàn giảng viên Học viện Hải quân đến tham quan

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.