(Tiếng Việt) Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KC.03.24/11-15 “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm khớp háng nhân tạo toàn phần” mã số: KC.03.24/11-15 do TS. Hồ Thị Thu Nga làm chủ nhiệm

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Tin Liên Quan

The 2020 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED ENGINEERING (ISAE2020)

Download File HERE.

The 1st WORKSHOP on ENERGY, INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT RESEARCH – Towards some feasible solutions for Vietnam

The 1st WORKSHOP on ENERGY, INFRASTRUCTURE & ENVIRONMENT RESEARCH – Towards some feasible solutions for Vietnam Date: 15 JAN 2020  (7am to 5 pm) Venue: Hall B4, Ho Chi Minh City University of Technology (HcmUT) – VNU-Vietnam 268 Ly Thuong Kiet Street, Dist. 10, Ho Chi Minh City Host: National Key Lab for Digital Control and System Engineering (DCSELab)- Vietnam ...

(Tiếng Việt) TỔNG KẾT HỘI NGHỊ QUỐC TẾ ICACE2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.