Hỏi đáp

 

 

 

Hỏi: Em rất yêu thích khoa học và đam mê nghiên cứu. Tuy nhiên, em chưa còn đang là sinh viên, chưa có bằng tốt nghiệp đại học. Em có thể tham gia nghiên cứu tại DCSELAB?

 

 

Đáp: DCSEALB luôn tạo điều kiện cho các sinh viên yêu thích khoa học và có năng lực nghiên cứu. Em có thể liên hệ Phòng Tổng hợp, số điện thoại 08. 3864 7256  ext: 6259 gặp bộ phận Nhân sự để nhận biểu mẫu đăng ký sinh viên nghiên cứu khoa học tại PTN.

 

 

 

 

Hỏi: Tôi hiện đang là giảng viên công tác tại trường X/làm việc tại cơ quan Y/viện Z… Tôi có thể tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tại PTN?

 

 

Đáp: DCSELAB không phân biệt tổ chức/cơ quan hiện đang công tác của các nhà khoa học. DCSELAB có chủ trương hoan nghênh hợp tác với các nhà nghiên cứu khoa học chân chính có đề xuất nghiên cứu phù hợp với định hướng nghiên cứu phát triển của PTN.