Phòng Thiết kế

thietke  

 

 

 

 

 

 

 

Phòng  Thiết kế-Tạo mẫu nhanh-Kỹ thuật Hệ thống: Tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Chức năng, nhiệm vụ:

– Nghiên cứu thiết kế và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Thiết kế – Tạo mẫu nhanh – kỹ thuật Hệ thống

–  Triển khai các dự án thiết kế & chế tạo các hệ thống cơ khí, tự động hóa.

–  Hỗ trợ thiết kế cơ khí cho các phòng thí nghiệm trong các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

 

 

  

 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 

 dn

 

 

 TRANG THIẾT BỊ CHÍNH:

 

Phòng thiết kế sử dụng các phần mềm thiết kế và mô phỏng  hệ thống  được sử dụng rộng rãi  và có uy tín trên thế giới.

p

 

mp mt sap xich ho so