thietke  

 

 

 

 

 

 

 

Phòng  Thiết kế-Tạo mẫu nhanh-Kỹ thuật Hệ thống: Tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thiết kế và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực Thiết kế – Tạo mẫu nhanh – kỹ thuật Hệ thống

-  Triển khai các dự án thiết kế & chế tạo các hệ thống cơ khí, tự động hóa.

-  Hỗ trợ thiết kế cơ khí cho các phòng thí nghiệm trong các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

 

 

  

 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 

 dn

 

 

 TRANG THIẾT BỊ CHÍNH:

 

Phòng thiết kế sử dụng các phần mềm thiết kế và mô phỏng  hệ thống  được sử dụng rộng rãi  và có uy tín trên thế giới.

p

 

mp mt sap xich ho so

ĐÀO TẠO

 

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống

Nhà C6, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, T.P Hồ Chí Minh

Hotline: 0919 789 238
Bản quyền @ 2008 thuộc về Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống