Phòng Robot

Phong Robot  

Phòng  Robot-Cơ điện tử-Điện tử tự động:Tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Chức năng, nhiệm vụ:

–  Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện các dự án về lĩnh vực Robot, Cơ điện tử, Điều khiển tự động.

–  Góp phần đào tạo các chuyên viên nghiên cứu và nguồn nhân lực

–   Khai thác các ứng dụng về robot công nghiệp và thiết kế chế tạo robot nhúng, robot dạng người, cánh tay robot để phục vụ nhu cầu công nghiệp, giáo dục và đời sống

–   Nghiên cứu những vấn đề về mô hình hóa toán học và thuật toán cho mảng tự động hóa các quá trình sản xuất, trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) và xử lý song song trong điều khiển robot và ứng dụng trong điều khiển thích nghi, điều khiển logic mờ, điều khiển giám sát với chức năng dự phòng (redundancy) để nâng cao độ tin cậy trong quá trình ứng dụng.

–   Thiết kế và chế tạo các thiết bị phục vụ cho quá trình tự động hóa sản xuất theo yêu cầu.

–   Nghiên cứu ứng dụng, thiết kế và chế tạo thiết bị đo & điều khiển.

–   Tập trung nghiên cứu sâu về các lý thuyết, các phương pháp điều khiển tự động. Phòng robot còn là nơi hợp tác nghiên cứu robot với các trung tâm công nghệ cao.

 

MỤC TIÊU:

 

–    Trở thành đầu mối liên kết các nhà khoa học có năng lực và trình độ cao, có khả năng hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước và quốc tế nhằm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ĐHQG-HCM và Nhà nước.

–    Phát huy hiệu quả trang thiết bị và tiềm lực khoa học – công nghệ hiện có, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

–    PTN tiến hành thiết kế và mô phỏng một số mẫu robot nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển như robot di động, robot bay, tàu lặn, các môđun điều khiển chuyên dùng, các môđun truyền thông.

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 

•   Robot công nghiệp:

–   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ robot công nghiệp vào các dây chuyền sản xuất (hàn, sơn, lắp ráp…)

–    Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất CN

–    Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống SCADA cho các dây chuyền sản xuất tự động dùng robot.

 

•   Robot nhúng:

–  Thiết kế và mô phỏng trên máy tính các loại robot chuyên dùng, khảo sát động học và động lực học.

–  Phát triển các luật điều khiển cho robot: PID, Fuzzy, Neural Network, Adaptive, Sliding mode, …

–   Phát triển các giải thuật tìm đường và hoạch định đường đi cho robot di động.

 

DỊCH VỤ:

 

   Ngoài nhiệm vụ nghiên cứu, Phòng Robot – CĐT –ĐKTĐ chuyên thực hiện các dịch vụ sau:

–  Dịch vụ mô phỏng và cài đặt các hệ thống nhúng cho robot.

–  Tự động hóa các dây chuyền sản xuất sử dụng robot.

–  Thiết kế, chế tạo thử nghiệm và hoàn chỉnh công nghệ các loại robot nhúng: robot bay, robot di động trên cạn, robot dưới nước.

–  Dịch vụ đào tạo hệ thống nhúng vi điều khiển Microchip, Arm (ST, TI, NXP).

–  Xây dựng các hệ thống mô hình thực hành phục vụ đào tạo thuộc lĩnh vực Robot.

NC   

 

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH:

 

 

Untitled 3 2 4 5 6 7