Phòng Điện tử – Viễn thông

VI    

Phòng  Điện tử Viễn Thông CNTT:Tập trung vào một số  chức năng, nhiệm vụ sau:

 

Chức năng, nhiệm vụ:

– Nghiên cứu thiết kế chế tạo sản phẩm ứng dụng và khoa học cơ bản trong lĩnh vực điện tử viễn thông, điều khiển tự động. Phòng tập trung nghiên cứu theo 2 hướng:

•  Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới trong hệ thống MIMO, OFDM, multiuser MIMO, cooperative MIMO theo các tiêu chuẩn IEEE 802.11n, ac, …

•  Nghiên cứu ứng dụng:

–  Nghiên cứu phát triển các trang thiết bị ứng dụng công nghệ không phá hủy NDT như hệ thống radar xuyên đất, các hệ thống cảm biến siêu âm.

–  Nghiên cứu phát triển các hệ thống tự động đo đạc giám sát biến đổi khí hậu và môi trường.

–  Nghiên cứu phát triển các hệ thống tự động giám sát ứng dụng trong lĩnh vực giao thông, điện lực, cấp thoát nước. 

–  Nghiên cứu phát triển các trang thiết bị ứng dụng trong ngành y tế.

–  Nghiên cứu phát triển một số trang thiết bị ứng dụng trong an ninh quốc phòng.

– Nghiên cứu thiết kế chế tạo sản phẩm ứng dụng và khoa học cơ bản trong lĩnh vực CNTT theo các hướng chính: công nghệ mạng và truyền thông, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tiếng nói, công nghệ phần mềm, công nghệ phần mềm nhúng, công nghệ đa phương tiện….

– Bên cạnh đó phòng phối hợp với các phòng chuyên môn khác triển khai các phương án hỗ trợ công nghệ thông tin cho người sử dụng ở phòng họp, phòng học; phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, lễ kỷ niệm, báo cáo nghiệm thu đề tài.

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 

• Nghiên cứu cơ bản:

–  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới trong hệ thống MIMO, OFDM, multiuser, …

• Nghiên cứu ứng dụng:

–  Nghiên cứu phát triển các trang thiết bị ứng dụng công nghệ không phá hủy NĐT như hệ thống radar xuyên đất, các hệ thống cảm biến siêu âm.

–  Nghiên cứu phát triển các hệ thống tự động giám sát biến đổi khí hậu và môi trường.

–  Nghiên cứu phát triển các hệ thống tự động giám sát ứng dụng trong lĩnh vực giao thông, điện lực, cấp thoát nước…

 

• Dịch vụ: Phòng Điện tử Viễn thông – DCSELAB, hân hạnh cung cấp chuyển dịch vụ như:

–  Cung cấp các giải pháp công nghệ Hội nghị truyền hình, Hệ thống tranh màn nước nghệ thuật, trình diễn nhạc nước.

–  Đào tạo các lớp thiết kế mạch điện tử, atenna, thiết kế phần mềm chuyên dụng Matlab, AWR, VHDL, FPGA, các chứng chỉ về mạng của CISCO và Microsoft.

–  Cung cấp các dịch vụ tư vấn và sửa chữa các hệ thống thiết bị điện tử viễn thông và CNTT.

Dinh huong nghien cuu

 

 

 trang thiet bi chinh2

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH:

 

 

1