Kỹ Thuật Y Sinh

Hội Nghị Truyền Hình Vimeeting

          HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH VIMEETING   Giới Thiệu:   Hội nghị truyền hình Vimeeting là giải pháp cho phép các điểm cầu có thể tham gia đàm thoại cùng một thời điểm mà không bị giới hạn về khoảng cách địa lý.Áp dụng hội nghị truyền hình Vimeeting mang lại hiệu quả tối ưu trong công tác điều hành và quản lý, trao đổi thông tin:- Tiết kiệm thời gian di chuyển, tiết kiệm kinh ...

Xem thêm