• Hội Nghị Truyền Hình Vimeeting

    507d55f04eefe-VWP_zpsf8ca8bd8[1]

              HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH VIMEETING   Giới Thiệu:   Hội nghị truyền hình Vimeeting là giải pháp cho phép các điểm cầu có thể tham gia đàm thoại cùng một thời điểm mà không bị giới hạn về khoảng cách địa lý.Áp dụng hội nghị truyền hình Vimeeting mang lại […]