• Hội thảo Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

  ThS. Trần Đại Nguyên báo cáo tại Hội thảo "Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp"

  Sáng ngày 09/09/2017, Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (PTN) và Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng (Viện CHTHUD) phối hợp tổ chức buổi hội thảo nhằm trả lời câu hỏi ngành nông nghiệp đang ở đâu, cần gì và phải làm gì trong dòng thác […]

 • Hội thảo Giới thiệu về sản phẩm và các giải pháp tự động mới nhất của Siemens

  TS. Trần Ngọc Huy phát biểu khai mạc hội thảo Giới thiệu về sản phẩm và các giải pháp tự động mới nhất của Siemens

  Sáng ngày 15/07/2017, Trung tâm đào tạo Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống – DCSE Training Center (DCSETrain) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật S.I.S (SIS – Tech) phối hợp tổ chức buổi hội thảo nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về các sản phẩm và giải […]

 • Xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa

  a

            Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, PTN cũng đẩy mạnh liên kết hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và định hướng NCKH bám sát với nhu cầu thực tế của xã hội.   Đến nay, PTN cũng đã hợp tác […]