Thông tin hợp tác

Xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa

          Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, PTN cũng đẩy mạnh liên kết hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và định hướng NCKH bám sát với nhu cầu thực tế của xã hội.   Đến nay, PTN cũng đã hợp tác về nhiều mặt với 38 tổ chức trong và ngoài nước, cùng nhau triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển ...

Xem thêm

Hội thảo Giới thiệu về sản phẩm và các giải pháp tự động mới nhất của Siemens

Sáng ngày 15/07/2017, Trung tâm đào tạo Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống – DCSE Training Center (DCSETrain) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật S.I.S (SIS - Tech) phối hợp tổ chức buổi hội thảo nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về các sản phẩm và giải pháp sáng tạo mới nhất thuộc lĩnh vực hệ thống tự động hóa của Siemens.   [caption id="attachment_3071" align="aligncenter" width="300"] TS. Trần Ngọc Huy phát ...

Xem thêm

Hội thảo Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Sáng ngày 09/09/2017, Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống (PTN) và Viện Cơ học và Tin học Ứng dụng (Viện CHTHUD) phối hợp tổ chức buổi hội thảo nhằm trả lời câu hỏi ngành nông nghiệp đang ở đâu, cần gì và phải làm gì trong dòng thác cách mạng công nghiệp 4.0; ngành cơ khí chế tạo phải làm gì để giữ vững vai trò trụ đỡ cho công nghiệp hóa - ...

Xem thêm