Thông báo

Khóa học " Essential Math for Machine Learning" do TS. Trần Vũ Khanh và TS. Cao Tiến Dũng hướng dẫn - Miễn phí

Khóa học " Essential Math for Machine Learning" do TS. Trần Vũ Khanh và TS. Cao Tiến Dũng hướng dẫn - Miễn phí Khoá học nhằm giới thiệu các khái niệm toán học cơ bản cần thiết cho việc học máy và trí tuệ nhân tạo. Các ví dụ sẽ được minh hoạ và thực hành bằng ngôn ngữ lập trình Python thông qua các thư viện SciPy, NumPy, Matplotlib, Pandas. Khóa học này dành cho các bạn mới bắt ...

Xem thêm

Phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Analytics) là gì?

Phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Analytics) là gì? Là một ngành khoa học liên ngành và là kỹ thuật nhằm khai thác thông tin, chuyển hóa những loại dữ liệu (dạng cấu trúc, bảng biểu) này thành thông tin có ích cho việc ra quyết định ở các mức quản lý khác nhau trong doanh nghiệp, giúp các tổ chức, doanh nghiệp ra quyết định, hoạch định các chiến lược, xác định các kế hoạch, vận hành các ...

Xem thêm

Thông báo chiêu sinh Khóa học: ĐO LƯỜNG HÌNH HỌC TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ

1.      Khóa học:  ĐO LƯỜNG HÌNH HỌC TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ 2.      Số tiết học: 45 tiết            3.      Mục đích môn học: Nhằm cung cấp các kiến thức về dung sai, ghi kích thước trên bản vẽ và thiết kế hệ thống đo hình học  trong lĩnh vực chế tạo máy. Sau khóa học, học viên có khả năng ghi kích thước và dung sai trên bản vẽ đảm bảo khả năng gia công, ...

Xem thêm

Thông báo chiêu sinh lớp Lập trình PLC S7-1200 căn bản

DCSETrain hiện đang chiêu sinh lớp Lập trình PLC S7-1200 căn bản.   Thời lượng: 24 giờ - 03 buổi. Học phí: 2.000.000đ/ học viên.   Liên hệ đăng ký: 028. 3864 7256, số nội bộ: 6259 hoặc: 0918 839 803 (Ms. Trúc)

Xem thêm

Thông báo chiêu sinh các lớp

  DCSE Training Center (viết tắt DSCETrain) ra đời tháng 1/2017, là hợp tác giữa Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia Điều Khiển Số & Kỹ Thuật Hệ Thống DCSELAB và Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật S.I.S; với đội ngũ giảng dạy là các giảng viên, kỹ sư tham gia tư vấn và tham gia nhiều dự án thực tế.   DSCETrain cung cấp kiến thức về Tự Động Hóa, Truyền động điện và Đo ...

Xem thêm