MỤC TIÊU

MỤC TIÊU

        Tạo ra các công trình nghiên cứu có tính mới, tính sáng tạo, tiếp cận hoặc đạt trình độ quốc tế, được công bố trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học và công nghệ có uy tín trên thế giới. Tạo ra các sáng chế, sản phẩm khoa học và […]
TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

            Xây dựng PTN trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu thuộc loại hàng đầu ở ĐHQG-HCM; hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý PTN và phát triển tiềm lực KH&CN để tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao làm […]
LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

DCSELAB – Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật Hệ thống Nhà C6, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline: 0919 789 238

Cảm nhận học viên